Stege 1821

Klassisk stegmodell i grov design. Från tiden då detta virke var ladugårdens golv är ytan bevarad, även spikhålen.

Kvar finns även virkets spont vilket i dagsläget kan användas som en fotolist. Sponten är riktad inåt i stegen (med denna upphängning uppåt och neråt) och gör att man kan ställa ett foto stadigt.

Denna stege hängs upp med medföljande järnkrokar.

Mått på bild.
Längd 1600 mm
Höjd 400 mm

Pris 1495 :-   

Önskas annan storlek, kontakta oss.


Köp/Kontakta oss